Mowa Ujiego wygłoszona 16 stycznia 2022 w Warszawie