Uliczne siedzenie z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym

  • by

19 lipca 2021

Roshi Uji Markiewicz zrobi wprowadzenie od medytacji oraz poprowadzi jednorundowe uliczne siedzenie w ramach wakacyjnego festwialu organizowanego przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.