Spotkanie pozareligijne w Warszawie

  • przez

30 września 2018

Warszawa, Krasnowolska 3a. Spotkanie pozareligijne (otwarte spotkanie przedstawicieli
różnych religii i osób nie związanych z żadną religią).