Mowa uczniowska online

  • by

28 października 2020

Roshi Uji Markiewicz uczestniczy w mowie uczniowskiej online oraz bierze udział w rozmowie z uczestnikami.