Letnie Ango sangi Kannon

  • by

24 czerwca 2019 - 13 lipca 2019

Ango, odosobnienie w Kącikach. Shusso czyli prowadzącym odosobnienie będzie Piotr Jahołkowski.