Konferencja naukowa

16 maja 2018

Miejsce: Sopot

Udział w konferencji ks Stanisława Radonia i Jarka Kaiina Chybickiego w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Sopocie. Konferencja dotyczyła badań mózgu osób biorących udział w treningu uważności.